top of page

הנס שלי בשתי ידיי


חג חנוכה הוא חג האורים, חג של ניסים ונפלאות,

קחו לעצמכם דקה וחשבו, מהו הנס אליו הייתם מייחלים

ואיך אותו הייתם מגשימים, כל פעולה הכי קטנה תיקח אתכם

לאותו מסע של נס ושל תפילה ובחנוכה הבא, בע"ה תעברו לדבר הבא

אז קחו לכם דקה והתחילו במלאכה, אפשר להתחיל כאן ועכשיו....


bottom of page