top of page

האם את אוהבת

את מה שאת עושה?

שאלון לבעלת עסק אמיצה במיוחד

האם את אוהבת את מה שאת עושה?

האם את מרגישה לחץ בשילוב שבין משפחה ועבודה?

האם את שואלת את עצמך למה עסקים אחרים מצליחים?

האם את רוצה לשנות משהו בעסק ולא יודעת מה?

האם את מרבה להגיד לעצמך "יהיה בסדר"?

אם ענית על כל השאלות האלה "כן", הישארי איתי, אני יכולה לעזור לך!

bottom of page